• MSc. in Computer Science, from University of São Paulo, BR
  • PhD. in Computer Science, from University of Groningen, NL

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)