Rafael Zerega

Rafael Zerega

Doktorand
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Rafael Zerega är doktorand vid Linnéuniversitetet vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik och genomför studier kring användningen av IKT-verktyg som syftar till att förbättra lärandet. Detta doktorandprogram har ett särskilt fokus på datalogiskt tänkande (computational thinking, CT) som en avgörande komponent i den nuvarande digitaliseringsprocessen som pågår i Sverige och många länder runt om i världen som syftar till att utveckla digital kompetens hos studenter och förbättra undervisnings- och inlärningsprocessen i K-12 utbildning. Detalogiskt tänkande är tankeprocessen för att formulera ett problem och uttrycka dess lösning på ett logiskt sätt så att varje person (eller dator) ska kunna genomföra det på ett effektivt sätt. Slutligen kommer denna doktorandforskning också att fokusera på användningen av mikrokontroller som Arduino och andra liknande system för att bygga interaktiva fysiska digitala verktyg för att skapa stimulerande lärande instanser genom att använda så kallad tangible computing. Syftet är att introducera unga studenter i världen av algoritmdesign och programmering så att de kan lösa problem med rationellt och logiskt tänkande för att förvärva de färdigheter som krävs för att möta utmaningarna i vårt digitala samhälle.

Rafael har en kandidatexamen och magisterexamen i Medieteknik från Södertörns högskola, med stort fokus på användarcentrerad design och människa-datorinteraktion (MDI) och han har arbetat som interaktionsdesigner i olika företag som utvecklar webb- och mobilapplikationer.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)