Ragnar Olsson

Ragnar Olsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24092, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag undervisar i pedagogik och utbildningsvetenskap på lärarprogrammen. Framförallt handlar det om moment kring utbildningsvetenskap och då särskilt värdepedagogiska frågor. Jag intresserar mig särskilt för lärares fostransuppdrag och momenten kring normkritik, likabehandling, diskriminering och mobbning. Jag arbetar på 50% som utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC) med samverkansfrågor kopplade till lärarutbildning. I den rollen har jag ansvar för samverkan med regionens huvudmän vad gäller utbildning, forskning och kompetensutveckling inom det utbildningsvetenskapliga området.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)