Ran Friedman

Ran Friedman

Docent
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45004, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i kemi och forskningsgruppledare. Som universitetslektor undervisar jag i fysikalisk kemi och läkemedelskemi. Som forskare sysslar jag med teoretisk kemi, som betyder att jag studerar kemi med hjälp av beräkningar och simuleringar. 

Undervisning

Jag undervisar vid kemi hos olika kurser och nivåer, och för olika studenter. Jag är involverad i undervisning framför allt för studenter inom livsmedelsvetenskap programmet och farmaceutprogrammet där undervisar jag läkemedelskemi. Dessutom undervisar jag ibland också masterstudenter och även doktorander.

Forskning

Forskningen fokuserar på beräkningskemi med inriktning på biomolekyler. Jag vill vidga förståelsen för de molekylära aspekterna av sjukdomsrelaterad amyloid aggregation genom simulering, konstruktion av hämmare som potentiella antimalariaföreningar, och grundläggande studier av interaktion jon-protein.

Jag använder sig av molekyldynamiksimuleringar, datorstödd läkemedelsdesign, kvantkemi, grovkorniga modeller, kontinuum-elektrostatik och andra molekylmodelleringsmetoder för att uppnå dessa mål, och har specialkunskaper i s k essential dynamics sampling (för acceleration av molekyldynamikstudier) och energisönderfallsanalys i kvantumkemi. Aktuellt fokus ligger på amyloid aggregation och interaktion makromolekyler-joner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)