Ran Friedman

Ran Friedman

Professor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45004, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i kemi med inriktning mot beräkningskemi och biokemi. Jag undervisar mest i fysikalisk kemi och läkemedelskemi. I min forskning sysslar jag med beräkningskemi, som betyder att jag studerar kemi med hjälp av beräkningar och simuleringar. 

Undervisning

Jag undervisar vid kemi hos olika kurser och nivåer, och för olika studenter. Jag är involverad i undervisning framför allt för studenter inom livsmedelsvetenskap programmet och farmaceutprogrammet där undervisar jag läkemedelskemi. Dessutom undervisar jag ibland också masterstudenter och även doktorander.

Forskning

Forskningen fokuserar på beräkningskemi med inriktning på biomolekyler. Jag vill vidga förståelsen för de molekylära aspekterna av sjukdomsrelaterad amyloid aggregation genom simulering, konstruktion av hämmare som potentiella antimalariaföreningar, och grundläggande studier av interaktion jon-protein.

Jag använder sig av molekyldynamiksimuleringar, datorstödd läkemedelsdesign, kvantkemi, grovkorniga modeller, kontinuum-elektrostatik och andra molekylmodelleringsmetoder för att uppnå dessa mål, och har specialkunskaper i s k essential dynamics sampling (för acceleration av molekyldynamikstudier) och energisönderfallsanalys i kvantumkemi. Aktuellt fokus ligger på amyloid aggregation och interaktion makromolekyler-joner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)