Rebecca Bengtsson Lundin

Rebecca Bengtsson Lundin

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

För närvarande möter du mig som lärare inom journalistprogrammet  samt inom masterprogrammet Journalistik och mänskliga rättigheter vid institutionen för medier och journalistik

UNDERVISNING
Under hösten 2023 undervisar jag på följande kurser:

Journalistprogrammet

• Journalistikens grunder (år 1)

• Att förstå samhället och journalistikens samhällsroll (år 1)

• Journalistiska medieteorier och metoder (år 3)

• Examensarbete journalistik (år 3)

Master i journalistik och mänskliga rättigheter

• Medier, styrning och mänskliga rättigheter

• Politiskt och kulturellt medborgarskap