Rebecca Willén

Rebecca Willén

Universitetslektor
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är forskare i rättspsykologi och metavetenskap, och disputerade i psykologi 2016 vid Göteborgs Universitet. Mitt CV finns på min hemsida.

Jag är medlem i Swedish Reproducibility Network (SweRN) och besvarar gärna alla slags frågor om open science och hur man kan öka sin forsknings replikerbarhet.

Jag finns motvilligt på Twitter (@rmwillen).

Undervisning

Jag undervisar i (rätts)psykologi och forskningsmetod och handleder uppsatser vid polisutbildningen och på kriminologikurser.

Jag handleder gärna uppsatser med frågeställningar kopplade till rättspsykologi, särskilda ungdomshem, och/eller metavetenskap.

Forskning

Min forskning sker främst inom tre områden:

  • Rättspsykologi
  • Tjejer på särskilda ungdomshem
  • Metavetenskap

Vanligtvis överlappar åtminstone två av dessa ämnen i min forskning. Exempel på forskningsfrågor jag undersöker: indikatorer på vetenskaplig kvalitet inom rättspsykologi; polisers erfarenhet av tjejer placerade på statliga ungdomshem; indikatorer på vetenskaplig kvalitet i etikansökningar rörande humanforskning.

Uppdrag

Jag har i uppdrag att genomlysa det psykologiska innehållet i polisutbildningen i Växjö. Syftet är att se till att utbildningsinnehållet är väl uppdaterat och i enlighet med befintligt kunskapsläge.  

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)