Rebecca Willén

Universitetslektor
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är forskare i rättspsykologi och metavetenskap och en varm anhängare av öppen och replikerbar forskning. Jag är medlem i Swedish Reproducibility Network (SweRN) och besvarar gärna alla slags frågor om open science och hur man kan öka sin forsknings replikerbarhet. På min hemsida lägger jag upp föreläsningsmaterial, vanligtvis under fria licenser (dvs allt kan återanvändas och modifieras så länge man refererar till källan).

Jag disputerade 2016 vid Göteborgs Universitet.

Jag finns motvilligt på Twitter (@rmwillen).

Undervisning

Från och med höstterminen 2022 undervisar jag vid Polisutbildningen i Växjö.

Jag handleder gärna uppsatser med frågeställningar kopplade till rättspsykologi och/eller metavetenskap.

Forskning

Min nuvarande forskning handlar framförallt om metavetenskaplig rättspsykologi: Vilken kvalitet håller den rättspsykologiska forskningen? Kan vi lita på den forskning som har gjorts? Jag arbetar även i ett metavetenskapligt projekt där vi undersöker svensk etikprövad forskning överlag. Min rättspsykologiska forskning har annars framförallt handlat om metoder för polisförhör och utredande intervjuer, liksom metoder för tillförlitlighetsbedömningar i asyl- och brottsutredningar. Sedan 2021 har jag även ramlat in på forskning om socialtjänstutredningar (bl. a. familjehemsutredningar) ur ett rättspsykologiskt perspektiv.