Rebecka Rundquist

Rebecka Rundquist

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har undervisat inom kursen pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I. 

Forskning

Mitt avhandlingsarbete är inom ämnet utbildningsteknologi, från ett pedagogiskt perspektiv. Jag kom att intressera mig för utbildningsteknologi, eftersom jag för min egen del ser stora möjligheter för utbildning och lärande, till exempel vad gäller digitala läromedel. Min hjärtefråga är att försöka skapa strukturer för lärare och elever som möjliggör en roligare och mer utvecklande skolgång. I min roll som gymnasielärare såg jag många elever som hade svårigheter i matematik. Om lärare enklare kan få tillgång till var eleverna är i sin kunskapsutveckling och återkoppla på ett sätt som skapar förståelse och motivation hos eleven tror jag att vi förhoppningsvis kan fånga upp många av de elever som har svårigheter inom matematik. Förhoppningen är att dataanalyser och utvecklingsbanor kan hjälpa till med att visualisera elevers lärande samt hjälpa till i kommunikationen mellan lärare och elever. I förlängningen kanske då mer kunskap om eleven erhålls, mer tid frigörs för att läraren ska kunna individualisera undervisningen utifrån var eleven är i sin kunskapsutveckling samt utifrån elevens intressen och därmed göra undervisningen roligare och mer utvecklande.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)