Renaud de La Brosse

Professor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Renaud de La Brosse är professor i medie- och kommunikations­vetenskap med inriktning mot journalistik.

Hans forskning är framförallt knuten till två huvudområden. Det ena handlar om den roll som medier och journalister fyller under processen vid en övergång till en demokrati. Här har han också studerat vilken roll de fyller i krissituationer, som till exempel i krig och väpnad konflikt. Det andra huvudområdet handlar om hur medier bidrar till att den allmänna sektorn i en demokrati fungerar på ett smidigt sätt. Han har också ifrågasatt regleringen av kommunikation och information.

Film: Medias och journalisters roll vid övergång till en demokrati

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))