Richard Andersson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Fil.dr och lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik. 

Undervisning

  • Skolledarskap, skolutveckling och utbildningsstyrning inom ramen för enskilda kurser och uppdragsutbildningar. 
  • Kursansvarig, examinator och undervisande lärare inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.
  • Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag.

Forskning

  • Skolstyrning och utbildningsreformer 
  • Skolledarskapets förutsättningar och organisering 
  • Kvalitet och måluppfyllelse i fritidshemmet

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)