Richard Afriyie Owusu

Richard Afriyie Owusu

Docent
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Richard har breda internationella akademiska erfarenheter utifrån undervisning och forskning på universitet i Finland, USA, Australien, och Ghana.

Undervisning

Richard undervisar i business-to-business och internationell marknadsföring samt handleder uppsatser och doktorander. Han har också undervisat inom utbildningar för företagsledare.

Forskning

Richards forskning är främst inom business-to-business och internationell marknadsföring, särskilt till växande marknader som till exempel Afrika och Asien. Han har publicerat vetenskapliga artiklar inom internationell marknadsföringsstrategi i Afrika, internationell projektmarknadsföring och företagsansvar inom leveranskedjor i flera internationella vetenskapliga journaler. Richard ingår i Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM).

Uppdrag

Richard är medlem i redaktionsrådet för två internationella vetenskapliga journaler samt fungerar som Reviewer för flera andra journaler.

Richard har konsulterats av företag, bl.a. en nätverksstrategianalys för KONE Corporation. Under 2010-2011 jobbade han som konsult för Omega Strategic Resources Ltd, vilket bidrog till Ghanas "National Export Strategy för åren 2011-2015".

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)