Richard Afriyie Owusu

Richard Afriyie Owusu

Docent
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
A2063, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Richard har breda internationella akademiska erfarenheter utifrån undervisning och forskning på universitet i Finland, USA, Australien, och Ghana.

Undervisning

Richard undervisar i business-to-business och internationell marknadsföring samt handleder uppsatser och doktorander. Han har också undervisat inom utbildningar för företagsledare.

Forskning

Richards forskning är främst inom business-to-business och internationell marknadsföring, särskilt till växande marknader som till exempel Afrika och Asien. Han har publicerat vetenskapliga artiklar inom internationell marknadsföringsstrategi i Afrika, internationell projektmarknadsföring och företagsansvar inom leveranskedjor i flera internationella vetenskapliga journaler. Richard ingår i Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM).

Uppdrag

Richard är medlem i redaktionsrådet för två internationella vetenskapliga journaler samt fungerar som Reviewer för flera andra journaler.

Richard har konsulterats av företag, bl.a. en nätverksstrategianalys för KONE Corporation. Under 2010-2011 jobbade han som konsult för Omega Strategic Resources Ltd, vilket bidrog till Ghanas "National Export Strategy för åren 2011-2015".

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)