Rickard Carlsson

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446093
45082, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag undervisar framförallt i metod och statistik, arbets- och organisationspsykologi och socialpsykologi.

Forskning

Min forskning inriktar sig främst på metodutveckling, särskilt inom socialpsykologi. Intresseområden är meta-analys, bias-tester, replikeringsstudier, open science och statistik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)