Rickard Carlsson

Rickard Carlsson

Docent
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45082, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar framförallt i metod och statistik på master- och forskarnivå. Jag är programansvarig för vårt masterprogram i arbets- och organisationspsykologi. 

Forskning

Min forskning är inom området metod och metavetenskap, framförallt med tillämpningar inom utbildning och skola. Intresseområden är systematiska översikter och meta-analys, bias-tester, replikeringsstudier och öppen veten skap.

Uppdrag

Jag är grundare av och chefredaktör på Meta-Psychology, som är en open access-tidskrift (OA) som ges ut vid Linnéuniversitetet. Jag är grundade av och koordinator för Open Science Community Sweden. 

Jag leder arbetet inom vår forskningsavdelning för metod och metavetenskap. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))