Rickard Carlsson

Rickard Carlsson

Docent
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45082, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar framförallt i metod och statistik, arbets- och organisationspsykologi och socialpsykologi.

Forskning

Min forskning inriktar sig främst på metodutveckling, särskilt inom socialpsykologi. Intresseområden är meta-analys, bias-tester, replikeringsstudier, open science och statistik.

Uppdrag

Jag är grundare av och chefredaktör på Meta-Psychology, som är en open access-tidskrift (OA) som ges ut vid Linnéuniversitetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)