Rickard Ulmestig

Rickard Ulmestig

Professor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Min forskning handlar om arbetsmarknads- och socialpolitik, främst med fokus på kommunal arbetsmarknadspolitik, ekonomiskt bistånd och socialförsäkring i relation till organisationen av de nordiska välfärdssystemen. Jag bedriver främst kvalitativ forskning med hjälp av intervjuer och textanalys.

Jag arbetar tillsammans med flera kollegor från IFAU i ett omfattande forskningsprogram om kommunala arbetsmarknadspolitik finansierat av programstöd från Forte (se https://www.ifau.se/sv/Forskning/Externfinansierad-forskning/flyktinginvandring-och-omvandling-pa-den-svenska-arbetsmarknaden--vilken-roll -spelar-kommunerna). Som en del av programmet arbetar jag även tillsammans med Gabriella Scaramuzzino, Socialhögskolan vid Lunds universitet, och Kettil Nordensjö, institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet, med ett projekt som rör automatiserat administrativt stöd och AI vid hantering av ekonomiskt bistånd.

Jag har också ett projekt tillsammans med Anna Angelin på Socialhögskolan vid Lunds universitet och Växjö kommun. Vi studerar hur arbetsgivare förstår signaleffekterna av kommunal arbetsmarknadspolitik vid anställningar, utifrån det grundläggande antagandet att arbetsgivarna avgör om arbetsmarknadspolitiken är effektiv eller inte. Projektet har formulerats i samarbete med Växjö kommun, Nämnden för arbete och försörjning, samt FoU-avtalet mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet.

Jag har under många år samarbetat med Alexandru Panican på Socialhögskolan vid Lunds universitet kring myndighetsövergripande samverkan och socialt bistånd med finansiering från IFAU och Forte. Jag har även ett projekt finansierat av Försäkringskassans forskningsråd inom detta fält. Syftet med studien är att förstå Försäkringskassans samarbete med andra välfärdsorganisationer kring arbetslösa med ohälsa. Jag jobbar med Tove Samzelius vid institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och Mikael Bengtsson på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Jag har också ett långt intresse för forskning om våld i nära relationer och ekonomiskt våld, där jag har arbetat med Marie Eriksson på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, men har nu inga pågående projekt.

Tillsammans med kollegor från lärosäten arbetar vi i en kunskapsmiljö där vi bedriver forskning, utbildning/kompetensutveckling för yrkesverksamma och samverkar med olika aktörer inom ekonomiskt bistånd och kommunal arbetsmarknadspolitik, se https://kmaktiv.org/.

Föreläsning om min forskning

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))