Profilbild

Rickard Ulmestig

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708338
+46762015886
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Min forskning berör ofta frågor om arbetsmarknads och försörjning i relation till hur våra välfärdssystem organiseras. Mitt huvudintresse är organiseringen av aktivering och handläggning av ekonomiskt bistånd och jag har två pågående projekt inom dessa områden. I november 2015 beviljades jag medel från IFAU för att studera organiseringen av kommunal arbetsmarknadspolitik som en del av en större effektstudie av kommunala arbetsmarknadsprojekt. Projektet kommer att avslutas under början av 2018. Under 2016 var jag också med på en ansökan, som forskningsledare på ett delprojekt, där vi beviljades medel att studera relationer inom socialbidragshandläggningen i fem kommuner. Ansökan finansierar en liten del av min tjänst samt en större del av en doktorandtjänst där jag är huvudhandledare. Det finns ännu inga publikationer från dessa projekt.

Ett annat forskningsintresse är försörjningsaspekter på våld i nära relationer. Jag var projektledare för ett forskningsprojekt där vi studerade hur kvinnor som hade utsatts för våld i nära relationer hanterade sin försörjning. I projektet studerade vi också hur myndigheterna organiserade arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Medverkade i projektet gjorde också Professor Kerstin Svensson på Socialhögskolan i Lund samt Lektor Marie Eriksson på Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Projektet avslutades under början av 2016. Projektet finansierades av Brottsoffermyndigheten. Två publikationer finns i skrivande stund publicerade (se nedan) och ytterligare tre är under granskning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))