Rickard Ulmestig

Rickard Ulmestig

Professor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskning berör ofta frågor om arbetsmarknadspolitik och försörjning i relation till hur våra välfärdssystem organiseras. Mitt huvudintresse är organiseringen av kommunal arbetsmarknadspolitik och handläggning av ekonomiskt bistånd. Jag har flera pågående projekt inom dessa områden.

Jag jobbar med flera kollegor från IFAU i ett stort Fortefinansierat forskningsprogram (här kan du läsa om forskningsprogrammet).
Vi är inom programmet i slutskedet med att publicera en teoretisk artikel om effektstudier inom aktivering samt en artikel av en effektstudie av kommunal aktivering i tio svenska kommuner.

Tillsammans med Verner Denvall, Socialhögskolan i Lund, och Kettil Nordensjö, Socialt arbete på Malmö Universitet, arbetar vi med ett projekt runt strukturerade utredningsinstrument inom ekonomiskt bistånd. En rapport finns publicerad och tre vetenskapliga artiklar är inskickade men ännu ej publicerade.

Ett annat forskningsintresse är försörjningsaspekter på våld i nära relationer. Jag var projektledare för ett forskningsprojekt där vi studerade hur kvinnor som hade utsatts för våld i nära relationer hanterade sin försörjning. I projektet studerade vi också hur myndigheterna organiserade arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Medverkade i projektet gjorde också Professor Kerstin Svensson på Socialhögskolan i Lund samt Lektor Marie Eriksson på Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Projektet finansierades av Brottsoffermyndigheten men är i huvudsak avlutat. Tre vetenskapliga artiklar och en lärobok är publicerade. Ytterligare ett bokkapitel är planerat till mitten av 2020.

Jag har tillsammans med Kommunal Utveckling jobbat med att utveckla kommunal arbetsmarknadspolitik och handläggningen av ekonomiskt bistånd i fem kommuner i Jönköpings län. Två publikationer, en rapport i början av 2020 samt en vetenskaplig artikel som ligger längre fram.

Tillsammans med några kollegor från olika lärosäten håller vi på att starta en kunskapsmiljö där vi vill forska, bedriva utbildning och samverka med olika aktörer inom ekonomiskt bistånd och kommunal arbetsmarknadspolitik, se https://kmaktiv.org/

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))