Jag är en del av supportgänget här på universitetet men har även hand om stödprogrammen som vi kan erbjuda alla studenter och personal. Själv har jag dyslexi och använder mig av programmen flitigt. Har du frågor eller är bara nyfiken på hur det fungerar är det bara att skicka ett mail så hör jag av mig. 

Utöver stödprogrammen har jag även hand om licensinköp, digital tentamen, AI-projekt, TeamViewer, PassWordState mm.