Rikard Jakobsson

Rikard Jakobsson

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar i kurser på Skog och trä, främst Hållbart familjeskogsbruk och programkurser. Forskningen är inriktad på småskaligt skogsbruk och skogsägande. 

Har deltagit i avslutade KVIST, ett projekt om att utveckla strukturer för innovation och erfarenhetsutbyte mellan akademin och skogs- och träföretag.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))