Profilbild

Rikard Unelius

Professor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446271
+46708101514
43031, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Universitetsstudier i biologi och kemi vid Stockholms, Göteborgs och Uppsala Universitet, varav ett halvår vid University of Sussex. Doktorsexamen från organisk kemi, KTH 1989.

Forskningserfarenhet: Doktorandtid, KTH, Post-doc vid SUNY, Stony Brook 6-årig forskarassistenttjänst, KTH Docent 1996. Universitetslektor HiK 000101. Professor i Organisk kemi 2010. 35 år inom forskningsområdet: organisk syntes/tillämpad ekologi; kontroll av skadeinsekter med hjälp av deras egna doftsignaler. 89 vetenskapliga publikationer och patent.

Undervisning

Rikards undervisningserfarenhet omfattar allmän kemi, organisk kemi och läkemedelskemi på KTH, Högskolan i Kalmar och Linnéuniversitetet; allt från labhandledare på inledande kemi till kursansvarig på 10-poängskurs på doktorandnivå.

Uppdrag

Uppdragsforskning inom bivax.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)