Roger Pettersson

Roger Pettersson

Docent
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Sannolikhetslära och statistik, stokastiska processer, ekonomisk statistik (distans), inledande finansmatematik, Monte Carlo metoder, multivariatanalys, finansiell modellering med stokastiska processer, optimeringsmetoder, matematisk modellering 2. Vetande från en kurs har jag ofta glädje av i en annan kurs såsom optimering vilken återfinns vid portföljval och parameterskattning

Forskning

Stokastiska differentialekvationer, dess teori, tillämpningar och approximationer, med brus i form av en brownsk rörelse (wienerprocess) och levyprocesser, ändligtdimensionella och oändligtdimensionella. Finansiella och biologiska tillämpningar. Approximationer i form av numeriska metoder, Yosida approximationer och approximationer av Wong-Zakai typ.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)