Roger Pettersson

Roger Pettersson

Docent
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Sannolikhetslära och statistik, stokastiska processer, "Statistical Learning", bayesianska metoder, stokastiska processer, inledande finansmatematik, Monte Carlo metoder, multivariatanalys, finansiell modellering med stokastiska processer, optimeringsmetoder, matematisk modellering 2.

Forskning

Stokastiska differentialekvationer, dess teori, tillämpningar och approximationer, med brus i form av en brownsk rörelse (wienerprocess) och levyprocesser, ändligtdimensionella och oändligtdimensionella. Finansiella och biologiska tillämpningar. Approximationer i form av numeriska metoder, Yosida approximationer och approximationer av Wong-Zakai typ.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)