Romana Dvorak

Romana Dvorak

IKT -pedagogisk utvecklare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
+46470708903
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild


Jag arbetar med IKT-pedagogiskt- och tekniskt stöd vid användandet av lärplattform, kursutveckling, nätbaserade utbildningsmiljöer och digitalt lärande samt med allmänna IKT-frågor, administration och rådgivning.

IKT= informations- och kommunikationsteknologi

Placeringsort: Växjö, Hus F- F325

Du når mig bäst genom e-post eller Zoom.

Undervisning

Undervisar i IKT-verktyg MyMoodle, LnuPlay och inspelningsprogrammet Kaltura Capture, e-mötessystemet Zoom och enkätsystemet Survey&Report. Ger stöd vid forskarenkäter och generella enkäter.

Uppdrag

I uppdrag som Objektspecialist för FKH arbetar jag med IT/IKT-strategiska utvecklingsfrågor inom förvaltningsobjektet Utbildningsmiljö