Romana Dvorak

Romana Dvorak

IKT -pedagogisk utvecklare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med IKT-pedagogiskt- och tekniskt stöd vid användandet av lärplattform, kursutveckling, nätbaserade utbildningsmiljöer och digital undervisning samt med allmänna IKT-frågor, administration och rådgivning.

Kontaktperson:
Institutionen för Film och litteratur, IFL
Institutionen för Svenska Språket, SV

IKT= informations- och kommunikationsteknologi

Du når mig bäst genom e-post eller Zoom.

Undervisning

Utbildar personal individuellt och i grupp inom digitala undervisningsverktyg som lärplattform MyMoodle, LnuPlay och inspelningsprogrammet Kaltura Capture, e-mötessystemet Zoom. Ger stöd på forskarenkäter och generella enkäter i enkätsystemet Survey&Report.

Uppdrag

I uppdraget som Objektspecialist för FKH arbetar jag med IT/IKT-strategiska utvecklingsfrågor i förvaltningsobjektet Utbildningsmiljö