Rosita Brolin

Rosita Brolin

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43127, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är forskarassistent och post doc. inom hälsovetenskap. Jag arbetar i det treåriga internationella forskningsprojektet: Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa – "ME-WE-projektet". Unga omsorgsgivare är "barn och ungdomar under 18 år, som ger vård, hjälp, eller stöd till någon familjemedlem. De utför regelbundet betydande eller omfattande vårdande och stödjande uppgifter, vilket innebär att de tar på sig ett ansvar som kan jämföras med ett vuxenansvar. Den person som tar emot vården och stödet kan vara en förälder, ett syskon, en släkting eller vän som har en funktionsnedsättning, kronisk sjukdom, psykisk ohälsa, eller något annat tillstånd som innebär ett behov av vård, stöd eller tillsyn"

Jag disputerade 2016 i vårdvetenskap och har fram till början av 2018 undervisat i psykiatri, forskningsdesign och etik, samt vetenskaplig metod i sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningar. Jag har även handlett magisteruppsatser i specialistutbildningar.

I min avhandling studerade jag boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning – ur de boendes perspektiv. I samband med datainsamlingen uppmärksammade jag hur stort ansvar barn tar när det finns psykisk funktionsnedsättning i familjen.

Även i mitt tidigare arbete som sjuksköterska har jag reflekterat över det ansvar som barn tar när det finns fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller sjukdomar i familjen. Genom mitt arbete i ME-WE-projektet, som startade i början av år 2018, har jag nu fått möjlighet att studera detta område och arbeta för utvecklingen av insatser för att främja psykisk hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar som tar ett omsorgsgivande ansvar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))