Saara Taalas

Saara Taalas

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Saara är professor i företagsekonomi och ämnesansvarig professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Saaras forskningsintressen ligger vid koppling mellan vardagen och innovation, gränsvillkor av kreativitet och management, och roller för affektiva nätverk i postindustriell ekonomi. Saaras forskning fokuserar för närvarande på spelandes roll i skapande av entreprenöriella nätverk, och effekten av generativ AI i arbetsorganisationer. Hennes forskning har publicerats i tidskrifter som Entrepreneurship and Regional Development, Management and Organizational History, Philosophy of Management och International Journal of Management Concepts and Philosophy.

Saara var innehavare av Linnéuniversitetets IKEA-professur (2011-2019), som var inriktad mot innovation and livet hemma. Professuren var placerad inom företagsekonomi, och fokuserar på bryggan mellan kundens behov och produktionens villkor.

Undervisning

5FE07E INNO Master’s thesis seminar
5FE06E Entrepreneurship thesis seminar
4FE151 Contemporary Entrepreneurship Research
4FE150 Entrepreneurship and Social Change
4FE149 Entrepreneurship in Context
4FE148 Entrepreneurship Process and Practice 
4FE113 Organisation and Wicked Problems

Uppdrag

Ämnesföreträdare för entreprenörskap 2023-2024

Prodekan 2021-2023

Forskningsledare för Leadership and Organizational Renewal 2019-2021

 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)