Saara Taalas

Saara Taalas

Professor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46470767469
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Sara Taalas är innehavare av Linnéuniversitetets IKEA-professur, som är inriktad mot livet hemma. Professuren är placerad inom företagsekonomi men fokuserar på bryggan mellan kundens behov och produktionens villkor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))