Sabina Bengtsson

Sektionschef
Lokal- och serviceavdelningen
G19 källarplan, Kalmar Culmen eller Stella
Spara kontaktuppgifter

Sektionschef för sektionen för lokaladministration

Tf. sektionschef för sektionen för lokalplanering