Sabri Pllana

Sabri Pllana

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sabri Pllana är docent vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Innan han kom till Linnéuniversitetet arbetade han under 12 år vid Research Group Scientific Computing vid Universität Wien i Österrike. Han har en doktorsexamen (med distinction) i datavetenskap från Technische Universität Wien.

Undervisning

Studenter som är intresserade av en kandidat- eller masterexamen ska ha genomfört en kurs i parallella beräkningar (2DV605 eller motsvarande). Ett exempel på ett avslutat projekt inom parallella beräkningar i en masterexamen är Accelerated Deep Learning using Intel® Xeon Phi™.

Forskning

Sabri Pllana är ledare för forskargruppen High Performance Computing Center (HPCC) vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsintressen innefattar heterogena datorsystem och kognitiva beräkningstekniker. Han studerar även egenskaper hos olika typer av socio-tekniska system (bland annat hälsovårdssystem) med hjälp av innovativa modellerings- och simuleringstekniker. Han har bidragit till flera EU-finansierade projekt och samordnade projektet PEPPHER inom FP7 (EU:s sjunde ramprogram).

Uppdrag

Sabri Pllana är Senior Member i IEEE (# 80432603), Associate Editor för Computing Journal (Springer), medlem i European Network on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC), medlem i European ICT COST Action (IC1406) on High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet), Associate Member i ETP4HPC, samt medlem i Euro-Par Advisory Board.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)