Samir Khoshaba

Samir Khoshaba

Universitetsadjunkt
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Anställd sedan 1996 på avdelningen för maskinteknik. Jag utbildar maskiningenjörer, och mitt specialområde är maskinkonstruktion. Varje år handleder jag också examensarbeten på högskolenivå. Jag är ansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Är mycket engagerad när det gäller internationella kontakter, och har utvecklat personliga kontakter med ett antal universitet runt om i världen, dit våra studenter kan åka och studera en termin eller två. Jag jobbar också med att rekrytera studenter från utlandet som är välkomna hit som utbytesstudenter. Har undervisat på ett femtontal universitet runt om i världen (1-3-veckorsperioder). Varje år kommer lärare från våra partneruniversitet hit för att undervisa våra studenter. Har också undervisningsuppdrag i teknikdidaktik på programmet Yrkeskunnande och professionsutveckling.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))