Profilbild

Samuel Hylander

Lektor, biträdande
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480447315
44006, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Samuel Hylander bedriver forskning inom akvatisk ekologi och studerar flödet av mikronäringsämnen i näringskedjan och de interaktioner och anpassningar som plankton uppvisar då de utsätts för olika stressfaktorer. Studierna genomförs i sjöar och i marina vatten i både polartrakter och tempererade system.

För närvarande fokuserar han på produktion och flöde av pigment och vitaminer i Östersjöns näringskedja. Dessa mikronäringsämnen produceras av bakterier och växtplankton och överförs via djurplankton till toppredatorer såsom fiskar och fåglar. Flera av dessa predatorer har uppvisat symptom på vitaminbrist och låga pigmenthalter och målet är att förstå grundorsakerna till dessa miljöstörningar.

Andra intresseområden inkluderar effekterna av syrefattiga sediment på den bentisk-pelagiska kopplingen (botten-öppen vattenmassa) samt hur djurplankton reagerar på ultraviolett strålning (UV) genom att ackumulation av UV-skyddande pigment och solfilter.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))