Samuel Hylander

Samuel Hylander

Docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44006, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Samuel Hylander bedriver forskning inom akvatisk ekologi och studerar flödet av mikronäringsämnen i näringskedjan och de interaktioner och anpassningar som organismer uppvisar vid klimatförändringar. Studierna genomförs i vattendrag, sjöar och i marina vatten i polartrakter samt i tempererade och tropiska system.

För närvarande fokuserar han på produktion och flöde av vitamin B1 (tiamin) i Östersjöns näringskedja. Detta mikronäringsämne produceras av bakterier och växtplankton och överförs via djurplankton till toppredatorer såsom fiskar och fåglar. Flera av dessa predatorer har uppvisat symptom på vitaminbrist och målet är att förstå grundorsakerna till dessa miljöstörningar.

Andra intresseområden inkluderar effekterna av klimatförändringar på biodiversiteten av makroevertebrater i kustnära system och strömmande vatten samt hur den bentisk-pelagiska kopplingen (botten-öppen vattenmassa) regleras vid förändrat klimat. Slutligen studeras hur djurplankton reagerar när de utsätts för ultraviolett strålning (UV) och ackumulerar  UV-skyddande pigment och solfilter.

Undervisning

Samuel Hylander undervisar på kursen Sötvattensekologi samt inom masterprogrammet i Akvatisk ekologi.

Uppdrag

Samuel Hylander är ledamot i en av FN:s miljöpaneler (UNEP-EEAP). Denna expertpanel bedömer vilka effekter ozonförtunning och klimatförändringar har på ekosystemen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))