Samuel Hylander

Samuel Hylander

docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44006, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ny rapport om tiaminbrist hos djur i Östersjön.

Hylander, S., Axén, C., Fridolfsson, E., Green, M., Näsström, T. (2020). Tiaminbrist i Östersjöområdet. Havsmiljöinstitutet. 64. 

Samuel Hylander bedriver forskning inom akvatisk ekologi och studerar flödet av mikronäringsämnen i näringskedjan och de interaktioner och anpassningar som plankton uppvisar när klimatet förändras och när de utsätts för ultraviolet strålning eller syrefria miljöer. Studierna genomförs i sjöar och i marina vatten i polartrakter och tempererade system.

För närvarande fokuserar han på produktion och flöde av pigment (astaxanthin) och vitaminer (B1, tiamin) i Östersjöns näringskedja. Dessa mikronäringsämnen produceras av bakterier och växtplankton och överförs via djurplankton till toppredatorer såsom fiskar och fåglar. Flera av dessa predatorer har uppvisat symptom på vitaminbrist och låga pigmenthalter och målet är att förstå grundorsakerna till dessa miljöstörningar.

Andra intresseområden inkluderar effekterna av syrefattiga sediment och klimatförändringar på den bentisk-pelagiska kopplingen (botten-öppen vattenmassa) samt hur djurplankton reagerar när de utsätts för ultraviolett strålning (UV) och ackumulerar  UV-skyddande pigment och solfilter.

Undervisning

Samuel Hylander är programansvarig för Biologiprogrammet samt undervisar på kursen Sötvattensekologi samt inom masterprogrammet i Akvatisk ekologi. Han är för närvarande även med och tar fram en ny uppdragsutbildning kring skogens vatten.

Uppdrag

Samuel Hylander är ledamot i Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp samt bidrar i en av FN:s miljöpaneler (UNEP-EEAP). Denna expertpanel bedömer vilka effekter ozonförtunning och klimatförändringar har på ekosystemen.

Mina forskargrupper

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))