Jag är socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete, vid fakulteten för samhällsvetenskap, inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS). Som FYS-doktorand är jag halvtid på LNU och halvtid på Socialförvaltningen i Kalmar. FYS är en nationell satsning för att flytta forskningen närmare praktiken. Mina studier kommer att avslutas med en licentiatavhandling.

Jag har arbetat inom socialtjänsten sedan år 2012, bland annat som socialsekreterare och enhetschef kopplat till området barn och unga. År 2021 skrev jag en masteruppsats om barns förutsättningar till delaktighet i service insatser- "Barns rätt till delaktighet- viktigt på riktigt".

Frågorna kring tidiga insatser och det förebyggande arbetet med barn och unga är många och de erbjuder ett spännande forskningsfält. Jag hoppas att jag med min pågående praktiknära studie; "Fältarbete med barn och unga- förutsättningar och utmaningar med prevention", kan bidra med nya kunskaper om just förutsättningar för prevention samt ge en bild av hur barn och unga uppfattar fältarbetarnas roll och närvaro. 

Utifrån mitt forskningsområde är prevention med barn och unga är jag tillhörande i forskningsgruppen RISCY.

Om ni vill veta mer om min forskning eller har andra frågor får ni gärna höra av er via mail. 

Undervisning

Är sedan höstterminen 2023 PPU-handledare för en grupp socionomstudenter. (PPU- Personlig och professionell utveckling)

Publikationer

Publikationer i urval

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)