Sanna Kraft

Sanna Kraft

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil. dr i nordiska språk och universitetslektor i svenska som andraspråk. Jag har även en bakgrund som legitimerad logoped och har tidigare arbetat kliniskt inom skolans verksamhet. 

Jag är intresserad av språk- läs- och skrivutveckling och språk-, läs- och skrivsvårigheter, såväl inom forskning som undervisning. Mer specifikt är jag intresserad av hur man kan stötta och underlätta skriftspråksutveckling hos personer med olika underliggande svårigheter. 

Undervisning

För närvarande undervisar jag om fonetik och fonologi, både på fristående kurser och som en del av lärarutbildningen. Jag handleder också studenter som skriver uppsats främst inom områden som berör språk-, läs- och skrivutveckling eller språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Tidigare har jag främst undervisat om språk-, läs- och skrivutveckling och språk-, läs- och skrivsvårigheter för flera olika grupper, som logopedstudenter, språkkonsultstudenter, lärarstudenter och speciallärarstudenter. Jag har också undervisat om röstanvändning ur ett arbetsmiljöperspektiv för lärarstudenter. 

Forskning

Min forskning riktar sig främst mot skriftspråksutveckling, skrivprocessen och läs- och skrivsvårigheter, samt mot hur man kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter att utveckla sitt skriftspråkande.

Jag disputerade i juni 2023. Min avhandling handlade om huruvida skrivredskapet tal-till-text kan underlätta textproduktion för elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om min avhandling på länken nedan:

Tala fram texten

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)