Sara Ahlryd

Sara Ahlryd

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Placeringsort: Växjö, hus F, vån 3

Undervisning

Sara Ahlryd undervisar på kandidatprogrammen för biblioteks- och informationsvetenskap, både på campus och distans. Hon är också programansvarig för kandidatprogrammet på campus. Hennes undervisning tangerar frågor om bibliotekssektorn och bibliotekets roll i samhället, kultur- och bibliotekspolitik, samt metod och teori.

Forskning

Sara Ahlryd forskar om studenters informationspraktiker och hur dessa konstrueras, utvecklas och omskapas i relation till professionsinriktade moment som ingår i många utbildningsprogram inom högre utbildning. Hon forskar även om sjukhusbibliotek och medicinska bibliotek och frågor som behandlar professionen knuten till dessa bibliotekstyper.

Uppdrag

Sara Ahlryd är under 2023 pedagogisk utvecklare på fakulteten för konst och humaniora, samt ordförande i kursplaneutskottet för kulturvetenskapliga och konstnärliga ämnen vid fakulteten för konst och humaniora.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)