Sara Ahlryd

Sara Ahlryd

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Placeringsort: Växjö, hus F, vån 3

Undervisning

Undervisar på kandidatprogrammet för biblioteks- och informationsvetenskap, samt masterprogrammet för kulturvetenskaper.

Forskning

Är doktorand vid Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan.

Forskar om studenters informationspraktiker och hur dessa konstrueras, utvecklas och omskapas i relation till de praktiska moment som ingår i många utbildningsprogram inom högre utbildning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)