Jag arbetar på Universitetsbiblioteket med förvärv av böcker och e-resurser.