Sara Ellis Nilsson

Sara Ellis Nilsson

Forskare, studierektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är medeltidsforskare ("medievalist") med utbildning från Kanada (University of British Columbia), Storbritannien (University of Glasgow och University of York) och Sverige (Göteborgs universitet). År 2015 disputerade jag i historia vid Göteborgs universitet med en avhandling om kristnandet och skapandet av nya, lokala helgonkulter i Danmark och Sverige under tidig medeltid. Mina forskningsintressen är breda och innefattar bl.a. kulturarv, kulturhistoria, materialkultur, hagiografi och digitalhistoria.

Jag har varit verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet, Malmö universitet och Lunds universitet, samt gästlektor vid University of the Highlands and Islands (Orkney) och gästforskare vid Stanford University. Sedan februari 2019 är jag verksam som forskare i nordisk medeltidshistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper. Från vårterminen 2020 är jag studierektor för historieämnet.

Jag är också Webbredaktör för Scandia: Tidskrift för historisk forskning.

Undervisning

Hösten 2020 föreläser jag om "Digital History" på Master Programme in Digital Humanities.

Tidigare har jag undervisat på samtliga nivåer allt från översiktskurser om globalhistoria (10,000 f.v.t till 1789 e.v.t.) och lärarutbildningen (historiedidaktik), till medeltidshistoria, helgonkulter som kulturhistoria, historisk teori och metod, och kulturarvsstudier, samt handlett både kandidat- och mastersuppsatser.

Forskning

Jag leder ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet inom satsningen 'digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar' (DIGARV): Kartläggning av religion i vardagen: medeltida helgonkulter i Sverige och Finland (Mapping Lived Religion – Medieval Cults of Saints in Sweden and Finland). Projektet pågår 2019-2024. Inom ramarna för detta projekt studerar jag även utveckling av särskilda festdagar och deras roll i levd religion.

Sedan disputation har jag bland annat skrivit om konstruktion av helighet i helgonlegender skrivna om skandinaviska kvinnor; hur beskrivning av icke-heliga biskopar i skandinavisk hagiografiska texter speglar medeltida skrivarnätverk eller -gemenskaper; samt om reseberättelser och -sällskap i medeltida helgonlegender. Utöver det ovanstående forskningsprojektet forskar jag också om historieförmedling och -bruk. I synnerhet studerar jag hur föremålsrekonstruktioner används av olika aktörer i skapande av berättelser om det förflutna. Min nuvarande fallstudie gäller vikingatida skepp och dess rekonstruktioner i muséers kunskapsförmedling.

Uppdrag

Studierektor för historia, KV

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)