Sara Glaad

Sara Glaad

Studie- och yrkesvägledare
Kansliet för lärarutbildning Nämnden för lärarutbildning
Cu36021, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studie- och yrkesvägledare för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan.

Ämneslärarprogrammet
Ämnena: svenska, svenska som andraspråk, engelska, bild, musik, historia, samhällskunskap, religion, idrott och hälsa.

Förskollärarprogrammet
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan.

 

Du som behöver komplettera dina tidigare studier för att få ut en lärarexamen från en lärarutbildning som påbörjades före 2011, får tillsvidare hänvisas till VAL projektet.