Sara Gottschalk

Doktorand
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Våren 2019 påbörjade jag min doktorandutbildning inom design och hållbar utveckling med ett specifikt fokus på hållbart boende. Jag intresserar mig då för såväl praktiker kopplade till hemmet för att minimera vårt ekologiska fotavtryck men också för strategier och anpassningar av hem för att möte de miljö- och klimatförändringar som vi idag kan förutspå. 

Undervisning

Jag har tidigare arbetat som lärare, programansvarig och studierektor för produktdesignprogrammet på Malmö Universitet. Jag har undervisat i designprocessen, handlett studenter i olika designprojekt, i deras, examinationsarbete, om forskning inom design men främst undervisat om hållbar utveckling generellt och hur man specifikt kan arbeta med dessa frågor som produktdesigner. De sista åren arbetade jag mycket med hur produktdesign är en del av den cirkulära ekonomin och hur man som produktdesigner kan arbeta med frågor som rör cirkulär ekonomi, men även med ett kritiskt förhållningssätt till dessa frågor.

Forskning

My research starts in an interest in the relationship between design, societal transformations for sustainability and adaptation to climate- and environmental changes. In this transformation, home and housing has a strong connection both to the individual and society at large, and plays a central role to enable various forms of sustainable living. Though many sustainable concepts are being proposed for new buildings, my interest lies in the transformation of the existing housing stock and the possibilities of doing this process in a democratic and collaborative manner, with a special focus on tenants´ position and participation in this transformation.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)