Profilbild

Sara Hamqvist

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497019
ABW:22063, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2010 med doktorsavhandlingen Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige. Jag har även en högskoleexamen i medieproduktion där det ingår journalistik samt en del beteendevetenskapliga ämnen i bagaget så som prestationsutveckling genom mentala processer (PUMP), socialpsykologi och högskolepedagogik. Tidigare har jag arbetat som informatör vid Örnsköldsviks kommun samt som reporter åt Sveriges Radio.

Jag intresserar mig bland annat för medieinnehåll, normer och senmodernitet samt om interpersonell kommunikation. Jag är involverad i olika kurser i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för medier och journalistik men även i kurser om hälsokommunikation åt andra institutioner så som läkemedelsrådgivning för farmaceuter och nutritionsrådgivning med kommunikationsvetenskap för livsmedelskemister.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)