Sara Hamqvist

Sara Hamqvist

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
ABW:22063, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2010 med doktorsavhandlingen Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige. Jag har även en högskoleexamen i medieproduktion där det ingår journalistik samt en del beteendevetenskapliga ämnen i bagaget så som prestationsutveckling genom mentala processer (PUMP), socialpsykologi och högskolepedagogik. Tidigare har jag arbetat som informatör vid Örnsköldsviks kommun samt som reporter åt Sveriges Radio.

Jag är involverad i olika kurser i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för medier och journalistik men även i kurser om hälsokommunikation åt andra institutioner. Jag undervisar även en del i interpersonell kommunikation, bland annat om kommunikation och lyssnande.

Publikationer

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)