Sara Hultqvist

Sara Hultqvist

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor vid institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap.

Sedan sommaren 2021 driver jag projektet Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg, finansierat genom Fortes program Tillämpad Välfärdsforskning, och arbetar också med äldreforskning på Center for Supportive Environments (CASE), medicinsk fakultet, Lunds universitet. Jag har tidigare varit verksam som postdoktor vid socialhögskolan i Lund och som lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Jag är socionom, magister i socialt arbete har en kandidatexamen i franska. 2014 disputerade jag vid Linnéuniversitetet på en avhandling om aktivitetsersättning och unga med psykisk ohälsa. Jag har ett brett socialpolitiskt forskningsintresse som rör frågor om sjukförsäkring, arbetsmarknadspolitik och äldreomsorg. Kunskapsbildning i socialt arbete, yrkeslärande, kompetens, gränssättning och gränsöverskridande mellan olika vetenskapliga och yrkesmässiga fält är andra forskningsintressen. Lokalt vid instutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet är jag är verksam i forskargruppen SODA. Tillsammans med Jayeon Lindellee, socialhögskolan Lund, driver jag nätverket Socialförsäkring för socionomer.

Min ambition är att hitta synergier mellan den undervisning jag ägnar mig åt och den forskning jag bedriver. I Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg består delar av designen av utbildningsinslag, där olika yrkesgrupper i äldreomsorgen lär av varandra. Det här sättet att arbeta blir ett sätt att korsbefrukta och riva murar mellan akademiens två kärnuppgifter.

Följ gärna moralprojektets blogg här: Omsorg och moral (lnu.se)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))