Jag arbetar i sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation med framförallt strategi och analys, annonsering samt relationsmarknadsföring. Studrekpartner för FHL, FSV och NLU.