Jag är sjuksköterska sedan 1990, med arbetslivserfarenhet från gynekologi, ögon, ÖNH och infektion, men sedan 2004 arbetar jag på akutmottagningen, Centrallasarettet i Växjö. 

Intresset för utveckling har alltid funnits med mig. Jag och en god vän, tillika ÖNH läkare, påbörjade arbetet mot ett länsövergripande trakteam 2007. Där la vi grunden för ett kunskapsunderlag baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, utbildningsprogram och standardiserat omhändertagande från trakeostomi till dekanylering. Därtill var jag aktiv i styrelsen för ÖNH-sjuksköterskornas nationella förening, FÖNH, mellan åren 2005 och 2011, från 2006 som dess ordförande. 

Jag har under många år studerat vid sidan av mitt kliniska arbete, och 2012 tog jag en masterexamen i omvårdnad vid Hälsouniversitetet i Linköping, med inriktning mot kvalitet och utvecklingsarbete. Hösten 2015 blev jag antagen som doktorand inom vårdvetenskap på halvtid. Den andra halvan arbetar jag kliniskt på akutmottagningen. Jag planerar att disputera första kvartalet 2023.

Forskning

Mitt forskningsområde är triage. Med triage avses den metod som används för att bedöma vilken patient som är i störst behov av medicinska åtgärder, ett sätt att skapa en medicinskt korrekt turordning. Denna bedömning gör sjuksköterskorna på akutmottagningar med hjälp av ett triage system/skala. 

Med min forskning vill jag belysa hur triage och triagerelaterat arbete ser ut i Sverige idag.

Arbetet är uppdelat på fyra studier;
I - hur tillförlitlig är den svenska triage skalan RETTS
II - en nationell kartläggning av triage och triagerelaterat arbete i Sverige
III - hur valid är den svenska triage skalan RETTS
IV -  att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av triage

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)