Sebastian Lungu-Mitea

Lektor, biträdande
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Education:

 • BSc in Molecular Biosciences (Heidelberg University, Germany)
 • MSc in Molecular Biosciences, Major in Ecology and Evolution (Heidelberg University, Germany)
 • PhD in In Vitro Toxicology (SLU Uppsala, Sweden)
 • Postgraduate specialisation in Environmental Toxicology (SETAC-GLB)

--------

Utbildning:

 • BSc i molekylär biovetenskap (Heidelbergs universitet, Tyskland)
 • MSc i molekylär biovetenskap, huvudämne ekologi och evolution (Heidelbergs universitet, Tyskland)
 • Doktorsexamen i in vitro toxikologi (SLU Uppsala, Sverige)
 • Specialisering på forskarnivå i miljötoxikologi (SETAC-GLB)

Undervisning

My teaching activities comprise the following subjects: 

 • Environmental Toxicology
 • Toxicology and Pharmacology
 • Cell Biology
 • Cancer Cell Biology

------

Mina undervisningsaktiviteter omfattar följande ämnen: 

 • Miljötoxikologi
 • Toxikologi och farmakologi
 • Cellbiologi
 • Cancercellbiologi

Forskning

In terms of research, my work focuses on the development of novel toxicological in vitro test systems within the context of “Tox21” (toxicology testing in the 21st century). In particular, I deal with the establishment of report gene assays for toxicity pathways of emerging interest via classical or CrisprCas-mediated transgenesis. Furthermore, my work includes the development and addition of biotransformation systems within in vitro test scenarios.

----------

När det gäller forskning är mitt arbete inriktat på utveckling av nya toxikologiska in vitro-analyssystem inom ramen för "Tox21" (toxicology testing in the 21st century). Jag arbetar framför allt med att etablera testsystem för  toxicitetsvägar av framväxande intresse via klassisk eller CrisprCas-medierad transgenes. Dessutom omfattar mitt arbete utveckling och tillägg av biotransformationssystem inom in vitro-testscenarier.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)