Sebastian Svensson Meulmann

Sebastian Svensson Meulmann

Doktorand
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som doktorand vid institutionen för Skog och Träteknik. Min forskning handlar om hur vi kan förbättra livslängden hos träfasader och skapa en hållbar produkt. Jag har i min forskning tittat närmre på framförallt de aspekterna i virket som är viktiga för att undvika sprickbildning, både för obehandlat och ytbehandlat virke. Sprickor kan orsaka lokala fukthöjningar som skapar en mer gynnsam miljö för nedbrytande organismer att etablera sig. Att studera orsaker till sprickor är därför viktigt ur en hållbarhetssynpunkt och ökar förståelsen för hur vi kan använda trämaterialet på ett ansvarsfullt sätt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))