Sergej Ivanov

Sergej Ivanov

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har olika inslag på kurser i språkutveckling och litteracitet inom förskollärarprogrammet (inklusive kursansvar), handleder och examinerar uppsatser inom grund- och ämneslärarprogrammet. På våren gör jag VFU-besök och examinerar lärarkandidater. Jag tar även hand om kurser i teknikkommunikation som ges på svenska och engelska på fakulteten för teknik.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar bl.a. kritiska perspektiv i svenskämnet och andra ämnen från grundskolan till gymnasiet, läsande på olika språk inklusive högskolenivå samt komparativa studier av undervisning och lärar- och eleverfarenheter i olika länders utbildningskontexter.

Under 2022–2023 leder jag ett projekt om kritiskt tänkande i skolverksamhet för sexåringar i Norden samt samarbetar med Andreas Ebbelind i ett projekt om semantiska vågor i förskoleklassens språkbruk. Båda projekt fick forskningsmedel från Litteracitet och undervisning.

Sedan 2020 arbetar jag tillsammans med Christian Waldmann och Annelie Johansson med olika projekt som fokuserar tangentloggning i autentiskt akademiskt skrivande. Ett av dessa tilldelades forksningsmedel från kunskapsmiljö Utbildning i förändring för att bidra till en ökad kunskap om studenters digitala källhantering.  

Uppdrag

Jag ingår i ledningsgruppen för Centrum för Educational linguistics som forskningssekreterare. I rollen ingår samordning av EdLings aktiviteter samt intern och extern kommunikation.

För mantadperioden 2023–2025 är jag lärarrepresentant för FKH i Programrådet för förskollärarexamen.

För åren 2022–2024 är jag utsedd till revisor för den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA). ASLA är den svenska avdelningen av internationella AILA (Association internationale de linguistique appliquée).

Under vt 21 genomförde jag i samarbete med Anette Emilson ett utvecklingsuppdrag för Nämnden för lärarutbildning inom förskollärarprogrammet. Uppdraget genomfördes i syfte att föreslå förändringar som ytterligare skulle stärka studenternas förståelse för utbildningens vetenskapliga innehåll, utveckla deras skrivande samt rusta studenterna inför självständigt arbete. Uppdragets rapport ligger till grund för den pågående översynen av förskollärarprogrammet.

Vt 19 ledde jag tillsammans med Birgitta Waters ett utvecklingsprojekt på en grundskola i Virserum om språkinriktad undervisning och stöttning i flerspråkiga klassrum. Projektet finansierades av Skolverket.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Ivanov, S. (2013). Russia : 2 Theoretical underpinnings and ideals. Observing language teaching practices in Saint Petersburg and Malmö : A two-year intercultural project involving students and faculty members from the State University of Saint Petersburg and Malmö University. Malmö, Malmö University. 19-20.

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))