Profilbild

Sergej Ivanov

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470767873
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Jag har olika inslag på kurser i språkutveckling och litteracitet inom förskollärarprogrammet, handleder och examinerar uppsatser inom grund- och ämneslärarprogrammet samt undervisar i retorik. På våren gör jag VFU-besök och examinerar lärarkandidater. Jag tar även hand om en kurs i teknikkommunikation som ges på svenska och engelska på fakulteten för teknik.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar bl.a. kritiska perspektiv i svenskämnet och andra ämnen från grundskolan till gymnasiet, läsande på olika språk inklusive högskolenivå samt komparativa studier av undervisning och lärar- och eleverfarenheter i olika länders utbildningskontexter.

Uppdrag

Jag ingår i ledningsgruppen för Centrum för Educational linguistics som forskningssekreterare. Jag sköter samordning av EdLings aktiviteter samt intern och extern kommunikation.

Under vt19 leder jag tillsammans med Birgitta Waters ett utvecklingsprojekt på en grundskola i Virserum om språkinriktad undervisning och stöttning i flerspråkiga klassrum. Projektet finansieras av Skolverket.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Ivanov, S. (2013). Russia : 2 Theoretical underpinnings and ideals. Observing language teaching practices in Saint Petersburg and Malmö : A two-year intercultural project involving students and faculty members from the State University of Saint Petersburg and Malmö University. Malmö, Malmö University. 19-20.

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))