Sheikh Ali Ahmed

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag jobbar som lärare på flera kurser i grund- och avanceradnivåer främst med fokus på träetsegenskaper, träets anatomi, impregnering av trä, träskydd och forskningsmetodik.

Forskning

Mitt forskningsområde är impregnering av trä, träets anatomi, modifiering av trä, träskydd och torkning av trä. Jag är också intresserad av icke-destruktiv utvärdering av trä och träbaserade kompositer. Jag betonar vikten av trämodifiering på miljövänligt sätt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)