Sheikh Ali Ahmed

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag jobbar som lärare på flera kurser i grund- och avancerad nivå, främst med fokus på träegenskaper, träets anatomi, impregnering av trä, träskydd och forskningsmetodik.

Forskning

Mitt forskningsområde omfattar impregnering av trä, träets anatomi, trämodifiering, träskydd och torkning av trä. Jag har även ett intresse för icke-destruktiv utvärdering av trä och träbaserade kompositer. Jag betonar särskilt vikten av att utföra trämodifiering på ett miljövänligt sätt.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)