Sirkku Sarenbo

Sirkku Sarenbo

Docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
42035, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i miljövetenskap och programansvarig för Magisterprogram inom djurskydd, 60 hp.

 

Undervisning

Jag undervisar på flera programkurser och handleder studenter som skriver examensarbeten på både kandidat- och magisternivå. Jag har också kursansvar för följande kurser

  • Grundkurs om djurskydd 7,5 hp
  • Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 7,5 hp.

Forskning

Forskningsintressen är djurskydd och djurvälfärd, samt hundlagstiftningen och dess tillämpning, oaktsamhetsbrott samt strikt (skadestånds)ansvar. Uppkomst, utveckling och konsekvenser av oönskade beteenden hos hundar. Jag har publicerat artiklar inom flera vetenskapsområden: biologi, juridik, kriminologi och miljövetenskap.

Några tidskrifter där jag publicerat artiklar är Science of the Total Environment, Applied Geochemistry, Journal of Applied Animal Welfare Science, Applied Animal Behavior Science, Forensic Science International, Förvaltningsrättslig tidskrift, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab samt Svensk juristtidning. 

Uppdrag

Jag skriver expertanalyser för JPDjurnet, en del av juridisk informations- och kunskapsföretag JPInfonet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))