Siw Lundqvist

Siw Lundqvist

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
A3017, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i projektledning och affärsinformatik.

Forskning

För närvarande ligger mina forskningsintressen främst inom projektledning och e-handel.

Pågående forskningsprojekt med finansiering från ekonomie dr Peter Wallenbergs stiftelse handlar om olika affärsmodeller vid övergångar mellan fysisk handel och digital handel (dvs. e-handel, mobil handel) och genomförs med kollegor inom affärsinformatiken på Ekonomihögskolan samt på Åbo Akademi.

Jag har en systemvetarutbildning i grunden och kandidatnivå i pedagogik.

2012 disputerade jag i informationssystem (informatik) vid Åbo Akademi, Finland.

Under flera år arbetade jag, parallellt med undervisningen, med olika eHälsorelaterade projekt. Ett sådant exempel är samverkansprojektet Lärande väntrum som bland annat initierade digital information på vårdinrättningar i länet (2003–2005).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))