Sofia Backåberg

Sofia Backåberg

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470767503
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fysioterapeut och universitetslektor på institutionen för hälso- och vårdvetenskap där jag bland annat undervisar på sjuksköterskeprogrammet. 

Jag är intresserad av erfarenhetsbaserat lärande, mänskliga rörelser och användning av digital teknik och verktyg för att stödja lärande och utveckling. Jag disputerade 2016 och i min avhandling utvecklade jag en modell (VILMA) för att stödja lärande, medvetandegörande och förändring av egna individuella rörelsemönster med stöd av video som verktyg för feedback och reflektion.

Jag är involverad i forskningsprojekt i Kalmar som fokuserar på att stödja patienters egenvård och aktivering samt att bryta stillasittande beteende bland äldre personer. Bland annat studerar vi hur 3D visualisering av rörelse genom Skeleton Avatar camera Technique kan användas vid funktionsbedömningar av multisjuka patienter. Under 2020 är jag post doc på University of Calgary, Kanada och kommer fortsätta att utveckla och studera digitalt stöd för lärande, förändring och bedömning av rörelse-/förflyttningsförmåga bland äldre personer.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)