Profilbild

Sofia Backåberg

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470767503
+46725941673
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är fysioterapeut och universitetslektor på institutionen för hälso- och vårdvetenskap där jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet. 

Jag är intresserad av erfarenhetsbaserat lärande, mänskliga rörelser och användning av digital teknik och verktyg för att stödja lärande och utveckling. Jag disputerade 2016 och i min avhandling utvecklade jag en modell (VILMA) för att stödja lärande, medvetandegörande och förändring av egna individuella rörelsemönster med stöd av video som verktyg för feedback och reflektion.

Just nu är jag post doc på deltid i ett forskningsprojekt i Kalmar som fokuserar på att stödja patienters egenvård och aktivering samt att bryta stillasittande beteende bland äldre personer. Bland annat studerar vi hur 3D visualisering av rörelse genom Skeleton Avatar Technique kan användas vid funktionsbedömningar av multisjuka patienter.

Uppdrag

Programansvarig för Hälsovetenskap, Masterprogram, 120 hp. 

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)