Sofia Backåberg

Sofia Backåberg

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är forskare och lärare på institutionen för hälso- och vårdvetenskap där jag bland annat är programansvarig för det internationella masterprogrammet i hälsovetenskap.

Min bakgrund har jag inom fysioterapi och mitt stora intresse är mänskliga rörelser och särskilt användandet av digital teknik och verktyg för att främja rörelsemedvetenhet, rörelsekvalitet, fysisk aktivitet och tillit till den egna rörelseförmågan främst bland äldre personer. I min avhandling (2016) utvecklade jag en modell (VILMA) för att stödja lärande, medvetandegörande och förändring av egna individuella rörelsemönster med stöd av video som verktyg för feedback och reflektion.

Under 2020 gjorde jag en ett års post doc på Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Kanada där jag nu är adjungerad professor.

Undervisning

Jag undervisar, handleder och examinerar uppsatser på sjuksköterskeprogrammet på grund och avancerad nivå samt i masterprogrammet i hälsovetenskap där jag också är kursansvarig för två kurser.

Jag har ett stort intresse för erfarenhetsbaserat lärande och brinner för att skapa lärandetillfällen som engagerar hela människan för att skapa kreativitet och reflektion.   

Forskning

Jag är involverad i flera forskningsprojekt som fokuserar på att stödja äldre personers egenvård, rörelseförmåga och att bryta stillasittande beteende. I ett projekt utforskar vi hur 3D visualisering av rörelse genom Skeleton Avatar camera Technique (SAT) kan användas vid funktionsbedömningar. I ett annat projekt använder vi co-design för att engagera äldre personer i utvecklingen av ett digitalt verktyg som stöd för egenvård i hemmet med fokus på fysisk funktionsförmåga. Inom dessa projekt är jag bi-handledare för två doktorander. 

Uppdrag

Programansvarig för Hälsovetenskap, Masterprogram 120 hp.

Publikationer

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)