Sofia Enell

Sofia Enell

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom och har arbetserfarenhet av socialtjänst, behandlingshem för barn och unga samt att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor kopplat till social barnavård. Sedan min disputation 2015 har jag arbetat som lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping och sedan 2018 vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammets tredje och sjunde termin. Min undervisning berör ofta frågor om barn och unga med fokus på utredning, institutionsvård och samhällsvård. 

Forskning

Mina forskningsintressen rör barns och ungas livsvillkor och samhällets interventioner, såväl tidiga som sena, till barn och unga. Inom fältet 'social barnavård' har jag främst inriktat mig på utredning- och tvångspraktiker samt relationspraktiker inom kontexten (låst) institutionsvård. Med min forskning vill jag bidra med en ökad förståelse för barns och ungas meningsskapande av barnavårdsinterventioner, vilka strategier de använder sig av för att hantera de ofta utsatta situationer de befinner sig i samt institutionsvårdens relationella konsekvenser för dem och deras familjemedlemmar. 

Sedan 2018 leder jag tillsammans med Maria A. Vogel, Stockholm universitet, ett nordiskt forskarnätverket "Tvångspraktiker på institution för barn och unga - ett nordiskt komparativt perspektiv". 

Pågående forskningsprojekt:

"Connected children - ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention." Projektledare Torbjörn Forkby (professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet), medforskare Mats Anderberg, Josefin Bernhardsson, Sofia Enell, Kari Jess, Johan Malmqvist, Pamela Massoudi, Karin Pernebo och Angelika Thelin. 2021-2027. Finansierat av FORTE.

"Makt och tvång vid särskilda ungdomshem. Omfattning, variationer och förklaringar till tvångsanvändning över tid." Projektledare: Sofia Enell, medforskare Maria A. Vogel och Tove Petttersson (Stockholms universitet). 2022-2025. Finansierat av FORTE.

"Barns rättigheter och evidensbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom låst tvångsvård av unga". Projektledare Titti Mattsson (professor i offentlig rätt, Lunds universitet), medforskare Marie Sallnäs och Sofia Enell. Pågår mellan 2020-2023. Finansierat av FORTE.

"Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem - Kartläggning om behov av och uppfattning kring tandvård och munhälsa". Projektledare Ulrika Lindmark (docent i Oral hälsa, Karlstads universitet), medforskare Birgitta Ander, Elsa Carlsson, Sofia Enell, Torbjörn Kalin och Agneta Stenebrand. 2020-2024. Finansierat av Statens institutionsstyrelse.

Avslutade forskningsprojekt:

"Att (åter)skapa familj. Familjeskapande praktiker för unga vuxna efter placering i särskilt ungdomshem". Projektledare: Sofia Enell, medforskare Monika Allgurin. 2018-2022. Finansierat av FORTE. 

"Tillitskapande organisering - gränsöverskridande koordinering för barns bästa - ett forsknings- och utvecklingsarbete kring barn i utmanande livssituationer i Kronobergs län." Projektledare: Torbjörn Forkby (professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet). Medforskare: Mats Anderberg, Ann-Christine Andersson, Tony Andersson, Sofia Enell, Pamela Massoudi, Karin Pernebo och Angelika Thelin. 2019-2021. Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Uppdrag

Lärarrepresentant i utbildningsrådet vid Institutionen för socialt arbete, 2023-

Styrelseledamot i FORSA Småland, 2023-

Bitr ordförande i utbildningsrådet vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. 2019-2020.

Ambassadör för Nationella forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS). Forskarskola i samverkan och partnerskap med Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. 2017–2022.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))