Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag brukar undervisa i kurser inom Numeriska metoder, Linjär algebra och Analys.

Forskning

Jag forskar inom numerisk analys och beräkningsvetenskap. Framför allt är jag intresserad av att utveckla finita differensmetoder som används för att lösa tidsberoende partiella differentialekvationer.

Du kan hitta mina publikationer i DIVA eller på ResearchGate.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)