Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Under våren 2019 undervisar jag i kursen Analys I.

Hösten 2018 undervisade jag i kurserna Basic numerical methods och Linjär algebra för ingenjörer.

Forskning

Jag forskar inom numerisk analys och beräkningsvetenskap. Framför allt är jag intresserad av att utveckla finita differensmetoder som används för att lösa tidsberoende partiella differentialekvationer.

Du kan hitta mina publikationer i DIVA eller på ResearchGate.