Sofia Ryman Augustsson

Sofia Ryman Augustsson

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är specialistsjukgymnast med inriktning fysisk aktivitet och idrottsmedicin i botten och disputerade vid Göteborgs universitet 2009 med avhandlingen “Strength training for physical performance and injury prevention in sports - Individualised and supervised training for female athletes”. Mitt nuvarande forskningsområde handlar om traumatisk knäskada hos unga kvinnliga idrottare och även skadepanoramat inom padel. Min forskning fokuserar på modifierbara faktorer, såsom benmuskelstyrkans roll för neuromuskulära strategier och risk för traumatisk knäskada inom idrott med avseende på könsskillnader.

Undervisning

Undervisar vid Idrottsvetarprogrammet, Masterprogrammet i Idrottsvetenskap, Specialidrott samt Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap.

Forskning

Medicine Doktor, Docent i Idrottsvetenskap med inriktning idrottsmedicin och forskningsintresse inom riskfaktorer för skador hos unga kvinnliga idrottare, styrketräning, prevention och tester.

Pågående projekt:

Skador inom svensk padel

The role of muscle function as a potential risk and/or protective factor for traumatic knee injury in youth female athletes

Skador och träningsbelastning hos unga elitsatsande idrottare

FIDES ADP

Operation Korsband

Uppdrag

Programansvarig för Idrottsvetarprogrammet

Ordförande för utbildningsrådet vid Instititionen för Idrottsvetenskap

Vice ordförande för Handledarkollegiet vid Instititionen för Idrottsvetenskap

Externa uppdrag:

Ordförande för Sektionen Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna

Member of Topical Advisory Panel for Sport

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))