Sofia Somajo

Sofia Somajo

Universitetslektor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Sofia Somajo och är anställd som lektor i biomedicinsk laboratorievetenskap. Jag är sedan 2003 legitimerad biomedicinsk analytiker och studerade med inriktning mot klinisk kemi. Efter en magister i biomedicinsk laboratorievetenskap påbörjade jag så småningom forskarstudier med fokus på reglering av blodkoagulationen. På senare år har jag arbetat som biomedicinsk analytiker och forskare inom klinisk mikrobiologi

Undervisning

Jag undervisar framför allt på biomedicinska analytikerprogrammet och är i nuläget kursansvarig och/eller examinator i följande kurser

  • Grundläggande laboratoriemetodik
  • Sjukdomslära
  • Hematologi med laboratoriemetodik
  • Klinisk kemi med laboratoriemetodik
  • Transfusionsmedicin med laboratoriemetodik

Jag är även examinator i de tre verksamhetsförlagda kurserna Tillämpad laboratoriemetodik I, II och III på biomedicinska analytikerprogrammet och därutöver handleder jag examensarbeten på institutionen.

Forskning

I min nuvarande forskning arbetar jag för att bidra till att förstå, förklara och motverka utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier.

Ett sätt att påverka är bidra till utveckling av nya snabba och tillförlitliga metoder för resistensbestämning av bakterier. Vi vet att många läkemedel påverkar bakterierna mycket snabbt, ändå används ofta metoder som tar upp till 20 h till resultat. Med hjälp av flödescytometri kan man se morfologiska förändringar på bakterierna redan efter 30 minuter och vår forskningsgrupp har nyligen publicerat en metod för resistensbestämning av läkemedlet kolistin som ger resultat redan efter 3 h.

Det finns många aspekter som påverkar utgången av resistensbestämning in vitro och i vår forskning studerar vi också hur tillväxtdynamik och olika resistensmekanismer kan påverka resultatet.

I ett annat projekt samarbetar jag med Ulyana Muñoz Acuña, med målet att studera antibakteriella effekter hos svenska växter.

Forskningen utförs i samarbete med kollegior inom både klinik och akademi och är del av Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)