Profilbild

Sofia Svensson

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708532
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningarna i svenska språket och svenska som andraspråk samt på speciallärarprogrammet i kurser om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling till och med kandidatnivå på campus och distans. Jag undervisar också i svenska som främmande språk för utländska studenter vid Lnu. 

Forskning

Jag är doktorand i svenska språket och har riktat in min forskning på flerspråkiga elevers språkbruk och identitetskonstrutkion. I december 2018 ska jag disputera på en avhandling med titeln: Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal – en studie av identitetskonstruktion. Studien är multimodal och jag undersöker  både verbala och ickeverbala språkhandlngar som eleverna gör i lärarlösa gruppsamtal, via analysmodellen Exchange Structure Model (Tsui 1994). Samtalen har eleverna själva spelat in på video med hjälp av pekplattor. Via språkhandlingsanalys och samtalsanalys studerar jag hur eleverna i och genom interaktion konstruerar diskursiva och situerade identiteter samt den bärbara identiteten flerspråkighet för sig själva och varandra, utifrån Zimmermans  teori om tre identitetsdimensioner (1998 ).

Uppdrag

Jag bedriver också lärarfortbildning i två olika skolverksprojekt inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))