Sofie Krantz

Universitetsadjunkt
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är doktorand sedan 2011, i sociologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid institutionen för samhällsstudier på Linnéuniversitetet i Växjö. Mina forskningsintressen rör främst utbildning, ungdomar, integration och social reproduktion. Mitt doktorandprojekt som bygger på etnografi från ett yrkesgymnasium är kopplat till projektet ”Ett utbildningspolitiskt dilemma” som studerar skolframgång och multikulturell inkorporering. Min undervisning handlar bland annat om villkor för lärande, som exempelvis genus, klass, etnicitet på lärarutbildningens allmänna utbildningsområde och på programmet för speciallärare och specialpedagoger. Jag är representant för SV i programrådet för speciallärare/specialpedagogprogrammet och arbetar där med program- och kursutveckling.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))