Sofie Särbring

Polislärare, avrapportering/utredning, ämnesanvarig
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter